Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Nikim


Redactor

198


31
Monitor: działalność Kongresu dni 281-287 (Old article)
Posted 9 years ago by
Nikim    
Report


Minął drugi tydzień pracy obecnej kadencji Kongresu. Kongresmeni mieli nieco więcej pracy, choć równocześnie szybkość uchwalania ustaw widocznie zmalała. Jak radził sobie Twój kandydat? Zapraszam do lektury.

W ciągu tygodnia Kongres głosował łącznie nad 33 uchwałami, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do pierwszego tygodni, podczas którego pracowano nad 29 uchwałami.

Tydzień zaczął się niemrawo: pierwszego dnia uchwalono tylko jedną ustawę. Następne dni były zdecydowanie bardziej pracowite, jako że Kongres uprawomocniał rozstawienie na zdobytych kluczowych regionach budynków obronnych.Mimo, że wszystkie dyspozycje zostały przegłosowane pozytywnie, nie wszystkie umocnienia udało się rozstawić: można to zrobić tylko wtedy, gdy w danym regionie nie mają miejsca działanie wojenne. Już w trakcie głosowania nad umieszczeniem DSów w Latgalii Litwini wywołali w tym regionie powstanie, skutecznie blokując możliwość wstawienia umocnień . Ostatecznie udało się zabezpieczyć i Latgalię, i Western Russia.

Działania Kkongresu uległy ponownej intensyfikacji ostatniego dnia tygodnia, kiedy to oprócz zatwierdzenia uzupełnienia DSów w Western Russia sprawujący mandaty zmagali się także z propozycją zmiany wiadomości powitalnej dla nowych graczy. Propozycja była tak awangardowa, że nawet sam inicjator głosował przeciwko jej przyjęciu .

Kongres przyjął ponadto dwa pakty MPP – z Niemcami, sojusznikiem z Dynasty, oraz ze Szwajcarią, z którą mamy przyjacielskie stosunki. Kongres USA zatwierdził propozycję MPP wniesioną przez naszego prezydenta.

Drugi tydzień pracy Kongresu przyniósł dwa pozornie wykluczające się zjawiska. Po pierwsze, jak widać na poniższym wykresie, czas uchwalania ustaw zdecydowanie się wydłużył. Po drugie zaś – część graczy zdecydowanie intensywniej uczestniczyła w pracach Kongresu.Zdecydowana większość ustaw została uchwalona w czasie pomiędzy godziną a dwoma godzinami. Dla przypomnienia: w pierwszym tygodniu pracy Kongres przeprowadzał większość głosowań w czasie krótszym niż godzinę.

Najkrótsze głosowanie trwało 31 minut, najdłuższe – i była to cała seria pięciu uchwał o rozstawieniu budynków obronnych – mieściły się między sześcioma a siedmioma godzinami.

Jak w ciągu tego tygodnia pracowali poszczególni kongresmeni? Oto zestawienie liczby głosów oddanych przed poszczególnych graczy:Przez niemal cały tydzień kilku kongresmenów rywalizowało twardo, biorąc udział w każdym przeprowadzanym głosowaniu. Niewiele brakowało, żeby niezwykłego wyczynu dokonali przedstawiciele Partii Imperialnej, którzy dopiero przedostatniego dnia tygodnia opuścili połowicznie – głosował tylko jeden z dwóch kongresmenów formacji – pierwsze głosowanie. Ostatniego dnia jeden z kongresmenów partii nie uczestniczył także w serii głosowań nad rozstawieniem budynków.

Ostatecznie tylko jeden kongresmen uczestniczył we wszystkich głosowaniach. Pierwszą absencję zaliczył także prezydent NeonPL , który do tej pory mógł wykazać się stuprocentową frekwencją.

UWAGA: głosów oddanych przez prezydenta nie uwzględniam w dalszej części podsumowania.


Jak już wspomniałem powyżej, przez większość tygodnia brylowali kongresmeni Partii Imperialnej, którzy bardzo długo mogli pochwalić się stuprocentową frekwencją. Spadek formy przyszedł dopiero pod koniec tygodnia, ale i tak uzyskany wynik robi wrażenie: przedstawiciele PI oddali łącznie 60 głosów, a więc więcej niż dwa razy liczniejsze Partia Fanów Anime i Narodowa Demokracja.Najwięcej głosów oddali reprezentanci najliczniejszej formacji w Kongresie: Partii Wolnych Ludzi. Bezpośrednią rywalizację wśród partii z czterema przedstawicielami wygrała po raz drugi Partia Propolska.

Partia Wolnych Ludzi jest także na czele zestawienia pokazującego średnią liczbę głosów oddawanych przez kongresmenów danej partii na jedną ustawę (przypominam, że uzyskany wynik zależy nie tylko od aktywności kongresmenów, ale także od liczby przedstawicieli danej partii w Kongresie):Drugie miejsce zajęła Partia Propolska, trzecie zaś – ponownie wyprzedzając dwie większe formacje – Partia Imperialna.

Ta właśnie partia przewodzi zdecydowanie w zestawieniu pokazującym liczbę głosów oddanych średnio przez jej przedstawicieli podczas całego tygodnia. Przypominam, że przeprowadzono 33 głosowania.Na koniec tradycyjnie statystyka pokazująca odsetek kongresmenów danej partii głosujących średnio na jedną ustawę:Jak widać, Partia Imperialna bardzo wyśrubowała wynik. Skuteczność podniosła także lekko Partia Propolska; pozostałe formacje odnotowały spadki aktywności.

Dziękuje za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie Monitora, podsumowujące trzeci tydzień działania Kongresu. Dostaniecie je wprost do swojej skrzynki z alertami - wystarczy wcisnąć Subscribe

Previous article:
Monitor: działalność Kongresu dni 274-280 (9 years ago)

Next article:
Partia Propolska: Święto Flagi (9 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Azura | Sigma | Unica | esim political game
Play on