Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Nikim


Redactor

198


77
Partia Propolska: Święto Flagi (Old article)
Posted 9 years ago by
Nikim    
Report


Polska to najliczniejszy kraj w e-Simie, jednak nie zawsze udaje się nam to wykorzystać. Partia Propolska proponuje, żeby ustanowić niedzielę Świętem Flagi - będziemy wtedy opanowywać Global polskimi artykułami.

Polskiego głosu nie widać w świecie. Po zalogowaniu się widzimy, że najważniejsze i najpopularniejsze artykuły oznaczone są obcymi flagami. Flagami państw zdecydowanie mniejszych niż Polska, często skupionych we wrogich sojuszach. Jeśli wiadomość o NAPie Peru może trafić na Global, dlaczego nie ma tam info o takim samym pakcie zawartym przez Polskę?Zgubiliśmy gdzieś ducha. Wiemy, że jesteśmy najlepsi, przyzwyczailiśmy się do tego i zapomnieliśmy, żeby nasze sukcesy świętować. Skupiliśmy się na codzienności, na pracy, treningu, zarządzaniu firmami, zaniedbując trochę społeczność innych graczy.

Rzućmy okiem na Local, prezentujący najpopularniejsze polskie artykuły. Otrzymują one po kilka, kilkanaście, a w najlepszych przypadkach kilkadziesiąt głosów. Czy to wszystko, na co stać największy Naród w grze? Czy chcemy cieszyć się polskością w ukryciu?Żaden inny kraj w e-Simie nie może się z nami równać. Jest nas ponad tysiąc - pokażmy naszą dumę, zademonstrujmy innym naszą siłę! Mamy potencjał, który czeka na wykorzystanie. Jesteśmy potęgą gospodarczą. Jesteśmy potęgą militarną. Jesteśmy Supermocartswem. Zajmijmy należne nam miejsce na Globalu!Niech każda niedziela stanie się Świętem Flagi, w czasie którego będziemy czytać i głosować na polskie artykuły. Niech każdy tydzień zaczyna się od supremacji języka polskiego. Niech cały świat mówi po polsku!

Dlaczego niedziela powinna być Świętem Flagi? Z dwóch powodów. Po pierwsze, w sobotę - a więc w dzień, który jest dla większości z nas wolny od zajęć - wszyscy chętni będą mogli przygotować i opublikować swoje artykuły. W niedzielę zaś będzie można wykorzystać czas wolny na czytanie i głosowanie na najlepsze z nich.

Wystarczy, że 10% Polaków będzie celebrować Święto Flagi, a świat ujrzy taki widok:Czy Ty także chcesz być dumny z polskiej flagi?

Aktualizacja: mamy juz pierwsze artykuły na Święto Flagi!

glebogryzacz przybliża historię naszych barw narodowych: zobacz i zaglosuj , niech caly e-Sim zna naszą flagę!


Patronat honorowy:Wspierające partie:Wspierające bojówki:Previous article:
Monitor: działalność Kongresu dni 281-287 (9 years ago)

Next article:
Monitor: działalność Kongresu dni 288-294 (9 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Sigma | Unica | Epica | esim political game
Play on