Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Nikim


Redactor

198


46
Partia Propolska: You Can MU! (Old article)
Posted 9 years ago by
Nikim    
Report


Czy zastanawialiście się czasem, dlaczego gra toczy się tak, a nie inaczej? Czy sposób, w jaki gramy, dwukliczymy, dwukrzykniczymy (pozdrowienia dla PSZ) czy dwuteujemy jest na pewno najlepszy, jaki mógł powstać?

Podzieliliśmy się. Na aktywnych, i na dwuklików. Na udzielających się, i na obojętnych. Na członków elitarnych bojówek - i na cala resztę, będącą tylko tłem. W najliczniejszym kraju Secury gra podobno tylko 150 osób - takie opinie można usłyszeć na IRC.

Ci na szczycie patrzą na innych z góry. Są lepsi, sprawniejsi, zadali więcej obrażeń. Ci przeciętni, którzy grają dla przyjemności, często odstraszani i zniechęcani są przez te wyniosłe maniery i krzyczenie "e-Sim to my".

Sami ustanowiliśmy te zasady. Sami podzieliliśmy się na grupy, które nie mają ze sobą zbyt wiele styczności.

Sami możemy to zmienić. Zmiany już się zaczęły.


Prezydent NeonPL ogłosił właśnie program wsparcia dla wszystkich polskich bojówek. Wystarczy spełnić kryteria, żeby móc otrzymywać dofinansowanie ze środków budżetowych, zwiększając możliwość zadawania swoich obrażeń i polepszając ogólną siłę militarną Polski. Dofy, które do tej pory dostępne były tylko dla czterech wybranych bojówek, teraz może otrzymać każdy. Zasady udzielania wsparcia zostały opracowane przez Partię Propolską.

Wielkość dofa zależy od priorytetów rozgrywanych bitew i sytuacji w danej mini. Przykładowe wsparcie na aktywnego członka bojówki wynosi:

50 broni

lub

65 broni + 5 gift + 1 bilet

lub

100 broni + 10 gift + 1 bilet


Chcesz zobaczyć, czy Twoja bojówka może otrzymać dofinansowanie? Sprawdź w artykule Dofinansowanie bojówek!

Pierwsze bariery padły. Nie ma już podziału na bojówki równe i równiejsze. Każdy, kto pomaga Polsce, może od Polski pomoc otrzymać.

To nie koniec rewolucji – dla wszystkich, którzy nie spełniają wymogów, już niedługo może ruszyć program wsparcia – także opracowany przez Partię Propolską – zwany roboczo You Can MU.

Program przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby założyć i/lub rozwinąć bojówkę i korzystać ze wsparcia oferowanego przez MON.

Celem akcji jest profesjonalizacja działań polskich MU i zwiększenie potencjału militarnego kraju. Bojówki biorące udział w programie otrzymują pakiet startowy: założenie kanału IRC, pomoc przy stworzeniu opisu / logo bojówki, skonfigurowanie formularzy na przydziały itp. (oczywiście, o ile taka pomoc jest potrzebna – minimum pozwalające brać udział w akcji to własny kanał IRC). Akcja ma także zachęcić graczy do rozwijania istniejących MU.

Ranga bojówki wyznaczałaby poziom możliwego do zdobycia przydziału. Dodatkowym bonusem, które napędzałoby działania rekrutacyjne poszczególnych bojówek, byłby mnożnik zależny od liczebności bojówki (na przykład plus 10% przydziału za każdych pięciu zrzeszonych graczy). Powinno to stymulować proces pozyskiwania większej liczby członków przez poszczególne MU.

Na starcie każda bojówka otrzymałaby 50% przydziału wynikającego z rangi i liczebności – w miarę wykonywania kolejnych zadań szkoleniowych pula ta rosłaby (na przykład +5% za każde wykonane zadanie).

Jeśli zadanie nie zostałoby wykonane, przelicznik byłby obniżany (ale faili musiałoby być tyle, ile sukcesów niezbędnych na wejście na następny poziom wsparcia). Odpowiednie przygotowanie ścieżek szkoleniowych dla bojówek powinno pozwolić na zakończenie profesjonalizacji w chwili dobicia danej bojówki do 100% możliwego do uzyskania przydziału – taka bojówka zyskuje miano dojrzalej i zostaje wyłączona z akcji, dostając przydział i rozkazy i wykonując je samodzielnie.

Jak mogą wyglądać zadania? Na początku coś prostego: zgromadzenie na IRC jednocześnie wymaganego procenta członków jednostki, uderzanie zrzeszonych graczy we wskazanej mini po sygnale danym przez przedstawiciela MON via IRC, zadanie w wybranej bitwie przez graczy z bojówki wskazanej ilości dmg, pilnowanie końcówek mini przez graczy z MU i interweniowanie w razie potrzeby, udział w familiadach z pytaniami dotyczącymi mechaniki walki, rywalizacja między MU o wbicie jak największej liczby DMG w wyznaczonych dla nich mini itp.

Część zadań może być jednakowa dla wszystkich MU, część powinna wynikać z obserwacji i oceny możliwości danej bojówki przez MON. Im lepiej zorganizowana bojówka, tym bardziej odpowiedzialne zadania powinny być przyznawane.

Wszyscy jesteśmy równi! You Can MU!


Previous article:
Monitor: działalność Kongresu dni 295-301 (9 years ago)

Next article:
Program wyborczy czerwiec/lipiec 2013 (9 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Sigma | Unica | Epica | esim political game
Play on