Login:
Password:

Forgot password? Register

Party


Country
Turkey
Members
6
Total party strength
13,426
Party type
Centre
Prestige
263
Wins in congress elections
11
Lear


Party Leader


Description
Vatan ve Hürriyet


Parti Kurucusu : Lear
Parti Genel Başkanı : Lear
Parti Genel Başkan Yardımcısı : Master Executioner
Parti Sözcüsü : BoZZKurT


Parti Tüzüğü


Vatan ve Hürriyet Partisi, amacı, ilkeleri ve değerleri doğrultusunda, özgürlükçü, eşitlikçi, katılımcı, kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü esas alan, çağdaş laik ve çoğulcu bir demokrasi içerisinde;

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, onuruna yaraşır yaşam koşullarını sağlamak,

Ülkenin bulunduğu konumu her alanda daha iyi koşullara getirmek için çalışmak ve sahip olunan varlıkları korumak.

İç ve Dış ilişkilerde birleştirici olmak ve ülke içinde ve dışında bulunan tektitlere karşı durmak.

Partiye katılan arkadaşlar Lütfen Tüzüğü okuyun.

Members
1 month ago
2 months ago
2 months ago
1 month ago
2 months ago
2 months ago
forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Euforia | Duna | Countryball | Orange | esim political game
Play on