REGISTER
LOGIN
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

O hre:


Slovensko ako svetová moc? V E-Sim je to možné!

V E-Sim sa sťahujeme do obrovského, živého sveta, ktorý je zrkadlovou kópiou Zeme. Nuž, možno nie úplne zrkadlovo, pretože rovnováha síl v tomto virtuálnom svete vyzerá trochu inak ako v reálnom živote. V E-Sime nemusí byť Amerika svetovým hegemónom a efektívne môže byť riadená oveľa menšia krajina, ktorá má podnikateľov, múdrych prezidentov a výkonných politikov. V E-Sime všetko závisí od samotných hráčov ktorí rozhodujú, ako bude vyzerať politická mapa hry na svete.

Pracujte pre dobro vašej krajiny.

Zábava v tejto hre je rozdelená do niekoľkých modulov. Ekonomické moduly sú o našej postave ako občanovi krajiny, ktorú si vyberieme. Musíme pracovať a zarábať peniaze, ktoré použijeme napríklad na potraviny alebo nákup zbraní. Pracujeme v spoločnostiach založených inými hráčmi a nakoniec dostávame možnosť založiť si vlastný podnik a najať ďalších hráčov. Ak bude prosperovať, môžeme ju dokonca zmeniť na akciovú spoločnosť a vstúpiť na burzu a získať týmto spôsobom ešte viac peňazí.


V E-Sime nie sú medzinárodné vojny ničím neobvyklým.

"E-Sim je jedným z najunikátnejších produktov na poli titulov prehliadača"

Staňte sa vplyvným politikom.

Druhý modul je politický modul. Rovnako ako v reálnom živote, tak aj v E-Sime je politika mimoriadne silnou zbraňou, ktorú môžete použiť na vaše účely. Z času na čas sa v hre konajú voľby, v ktorých môžeme nielen hlasovať, ale aj začať ako vedúci vlastnej strany alebo člena inej politickej organizácie. Môžete požiadať o miesto v kongrese, kde budete hlasovať o zákonoch dôležitých pre vašu krajinu, pokúsiť sa stať hlavou danej strany a dokonca sa zúčastniť na prezidentských voľbách a rozhodnúť o forme zahraničnej politiky daného štátu (napríklad kto vyhlási vojnu). Kariéra v politike zjavne nie je ľahká a aby ste v nej uspeli, musíte mať dobrý plán a súťažiť o hlasy voličov.


Keď hráte na akciovom trhu, môžete skrachovať alebo sa stať skutočne bohatým mužom.

Medzinárodná vojna.

Posledným a pravdepodobne najdôležitejším modulom je vojenský modul. V E-Sime krajiny bojujú o nové oblasti a kontrolu nad hodnotnejšími surovinami. Za týmto účelom vytvárajú spojenectvá, bojujú v medzinárodných vojnách, ale musia sa tiež zaoberaÅ¥ napríklad povstaniami v dobytých krajinách alebo občianskymi vojnami, ktoré môžu vypuknúť na ich území. Na týchto konfliktoch sa môžete zúčastniÅ¥ aj napriek tomu, že máte možnosÅ¥ viesÅ¥ život ako pacifista, ktorý sa zameriava na iné aktivity v hre (napríklad na pokus staÅ¥ sa spravodajským magnátom).


V aukcii môžete predať alebo kúpiť svoje vysnívané zariadenie.

E-Sim je jedným z najunikátnejších produktov v oblasti prehliadačov. Jeho tvorcovia zabezpečili realistické znázornenie mechanizmov prevládajúcich v reálnom svete a dali všetku moc hráčom, ktorí formujú obraz virtuálnej Zeme. Aj vy môžete byť jedným z nich.


Investujte, vyrábajte a predávajte - buďte podnikateľom vo svete E-Simu.


Účasť na mnohých podujatiach pre E-Sim komunitu.